Skopiuj link

MAISEH – מייסע – OPOWIEŚCI. Interwencje artystyczne na Kazimierzu

Kiedy trudno o słowa, opowiadamy historie.

W ramach programu Maiseh, słowa oznaczającego opowieść (מייסע) w języku jidysz, w przestrzeni publicznej opowiedzianych zostanie siedem legend. Te opowieści to sposób zmierzenia się ze stratą, nieszczęściem, zdradą i złamanym sercem. Dodadzą nam poczucia humoru, nadziei, odwagi i miłości. Połączą nas.

Tradycyjnie przekazywane ustnie, legendy opowiadano przy posiłkach lub przy ognisku w prawie wszystkich znanych kulturach. Opowiadanie kształtuje społeczności, które z kolei wymyślają kolejne opowieści. Maiseh to zaproszenie do spotkania i dzielenia się opowieściami, które mają znaczenie poza ich lokalnym i historycznym kontekstem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o niespokojną zjawę błąkającą się ulicami, ukryty skarb, czy strażnika starej synagogi – na Maiseh składa się zazwyczaj kilkoro bohaterów, proste dialogi i analogie do prawdziwych postaci, miejsc lub historycznych wydarzeń. Te opowieści są proste i pełne nieograniczonej wyobraźni, czasami fragmentaryczne, zagmatwane, niejasne.

Między 25 czerwca a 3 lipca artyści z Izraela, Niemiec i Polski opowiedzą w wybranym przez siebie medium swoją wersję krakowskich legend. Opowieści i legendy przeobrażają się w miarę opowiadania, mogą być nieznacznie zmieniane przez narratora za każdym razem. Taki jest ich charakter – łatwość adaptacji.

 

W czasach politycznych wstrząsów, emocjonalnych trudności czy izolacji społecznej, historie zbroją nas w humor, nadzieję, odwagę i miłość. Są narzędziami pozwalającymi zmagać się z tym, czego nie da się wypowiedzieć: ze stratą, nieszczęściem, zdradą i złamanym sercem. Sprawiają, że stajemy się bliżsi sobie nawzajem.

Akt przekazywania historii tworzy ciągłość między pokoleniami, wspólnotami i genealogiami, którą reprezentuje symbol spirali. Poprzez „Maiseh” opowiadamy Wam naszą wersję tych legend i zapraszamy Was do dzielenia się swoimi opowieściami, które uważacie, że powinny być usłyszane.

Jaka legenda Waszym zdaniem potrzebuje być opowiedziana właśnie teraz?

Możesz zostawić ją dla nas tutaj

 

Na ulicach Kazimierza rozegrają się opowieści Maiseh, w formie performansów, rysunków, murali, instalacji dźwiękowych, warsztatów i listów – oto one:

Wojtek Blecharz: An Endless Dance >>>
instalacja dźwiękowa
Hadassa Goldvicht: Things to Buy in Kazimierz >>>
listy online
Cecylia Malik:
Wezbranie / High Waters >>>
instalacja partycypacyjna i performance
Stefanie Oberhoff & Snuff Puppets: Pigeon Girls >>>
warsztaty tworzenia wielkich lalek i kostiumów & performance uliczny
Christoph Rothmeier:
Have You Seen My Eyes? >>>
instalacja dźwiękowa
Kobi Vogman: Touch-move Rule >>>
instalacja-kolaż współtworzona z udziałem publiczności
Yuval Yairi:
Observation Point >>>
instalacja, rysunek

Cecylia Malik
Christoph Rothmeier
Hadassa Goldvicht
Kobi Vogman
Stefanie Oberhoff
Wojtek Blecharz
Yuval Yairi

Działania

PUNKT INFORMACYJNY

Jaka jest twoja opowieść? Przez dziewięć dni trwania „Maiseh”, główny punkt informacyjny na Placu Wolnica będzie otwarty dla gości festiwalu, krakowian, turystów. To miejsce, w którym można dowiedzieć się więcej o programie, porozmawiać lub podzielić się własnymi opowieściami.
Lokalizacja: Plac Wolnica, od 25 czerwca do 3 lipca 2022, godz.: 11.00 – 19.00

PERFORMANCE

2.07, sobota, 16:00 – 19:00 – Pigeon Girls – Stefanie Oberhoff & Snuff Puppets
początek pochodu: Dom Rodziny Bosaków, św. Sebastiana 32

3.07, niedziela, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 – Wezbranie / High Waters – Cecylia Malik
12 uczestników w każdej sesji | PL, EN | Bulwar Kurlandzki (obok Barki Basia)

SPACERY Z KURATORAMI

Podczas spaceru po Kazimierzu, który rozpocznie się przy punkcie informacyjnym na Placu Wolnica, kuratorzy opowiedzą historię „Maiseh”, a po zakończeniu będziecie mieli możliwość spotkać się z artystami.

Wszystkie spacery zaczynają się przy Chederze (Józefa 36) i są bezpłatne. Terminy spacerów:

 • 25.06, sobota, 17.00, EN: Meydad Eliyahu + spotkanie z artystą: Yuval Yairi
 • 25.06, sobota, 17.00, PL: Paweł Kowalewski + spotkanie z artystą: Wojtek Blecharz
 • 26.06, niedziela, 17.00, EN: Lianne Mol + spotkanie z artystą: Christoph Rothmeier
 • 26.06, niedziela, 17.00, PL: Julia Kawka + spotkanie z artystą: Paulina Witaszczyk
 • 27.06, poniedziałek, 18.00, EN: Meydad Eliyahu + spotkanie z artystą: Kobi Vogman
 • 29.06, środa, 18.00, PL: Julia Kawka + spotkanie z artystką: Cecylia Malik
 • 1.07, piątek, 18.00, EN: Yael Sherill + spotkanie z artystką: Stefanie Oberhoff
 • 2.07, sobota, 14.00, EN: Lianne Mol + performance Stefanie Oberhoff
 • 2.07, sobota, 14.00, PL: prowadzenie: Julia Kawka+ performance Stefanie Oberhoff
 • 3.07, niedziela, 14:00, EN: prowadzenie: Yael Sherill + performance Cecylii Malik
 • 3.07, niedziela, 14:00, PL: prowadzenie: Paweł Kowalewski + performance Cecylii Malik

Kuratorzy

Yael Sherill, Lianne Mol & Julia Kawka – Curatorial Collective for Public Art, Berlin
Meydad Eliyahu – HaMiffal, Jerozolima
Paweł Kowalewski – Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków

The Curatorial Collective for Public Art (CCPA) rozwija kuratorskie formaty produkcji, mediacji i przedstawienia sztuki w przestrzeni publicznej, sztuki publicznej oraz interwencji miejskich. Jako agencja zajmująca się sztuką publiczną site-specific, transdyscyplinarną, krytyczną i tranzytową, podchodzi do praktyki kuratorskiej jako kolektywnego przedsięwzięcia na polu koncepcji, organizacji i designu. Kolektyw łączy zainteresowania i doświadczenie swoich członków w zakresie pracy kuratorskiej, badawczej, projektowania wystaw i scenografii, mediacji kulturowej, dramaturgii i zarządzania projektem w obszarze teatru site-specific, sztuki transdyscyplinarnej w przestrzeni publicznej oraz praktyk zaangażowanych społecznie. CCPA to niezależny, nomadyczny kolektyw z Berlina, bez stałej siedziby, działający w różnych przestrzeniach, współpracujący z partnerami instytucjonalnymi i przestrzeniami projektowymi.

Yael jest kuratorką freelancerką, menedżerką kultury i dramaturg działającą na pograniczu sztuk wizualnych i performatywnych. W swojej pracy zgłębia mediację w sztuce i jako sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki w przestrzeni publicznej. Yael interesuje się także zagadnieniami meta-kuratorskimi takimi jak modele finansowe produkcji artystycznej, w tym sieci zdecentralizowane, blockchain, kooperatywy i praca zespołowa.

Lianne jest niezależną kuratorką, menedżerką kultury i badaczką. W swojej pracy eksperymentuje z formatami kuratorskimi i mediacją kulturową, szczególną uwagę poświęcając sztuce w przestrzeni publicznej, sztuce zaangażowanej społecznie oraz krytyce instytucjonalnej. Zajmuje się również kwestiami zrównoważonego rozwoju w przemyśle odzieżowym.

Julia działa jako producentka sztuki w przestrzeni publicznej i projektantka scenografii w obszarze sztuk performatywnych, z ukierunkowaniem na teatr dokumentalny site-specific oraz produkcje międzynarodowe.

HaMiffal (z hebrajskiego “fabryka”) to prowadzone przez artystów centrum kulturalne w jednym z historycznych budynków w Jerozolimie. HaMiffal jest otwartą platformą dla spotkań i wymiany idei pomiędzy przedstawicielami różnych tożsamości z Jerozolimy i spoza niej.

Meydad jest artystą, kuratorem i wykładowcą z Jerozolimy. Jego prace site specific w przestrzeni publicznej skupiają się na pamięci i ukrytych warstwach kulturowych i historycznych. Eliyahu był kuratorem licznych projektów w Izraelu i za granicą, w tym “Sambationu”, zrealizowanego przez Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie w 2018 roku we współpracy z jerozolimskim HaMiffal.

Krakowski Festiwal Kultury Żydowskiej, choć kojarzony głównie z wysokiej jakości muzyką, jest najbardziej wszechstronną prezentacją współczesnej kultury żydowskiej, w której wszelakie gatunki sztuki grają ważną rolę. Poczynając od plakatów festiwalowych, które przez lata projektowali najważniejsi graficy (m.in. Ryszard Horowitz, Andrzej Dudziński, Piotr Kunce), na FKŻ swoje prace pokazywali (m.in.) Mirosław Bałka, Christian Boltański, Maya Gordon, Dani Karavan, Ilya i Emilia Kabakov, Artur Żmijewski, a Pil Peled czy też kolektyw Broken Fingaz stworzyli na nasze zamówienie murale.

Paweł jest manadżerem i kuratorem programu Festiwalu Kultury Żydowskiej od 2011 roku. Kazimierz jest dla niego niewyczerpanym źródłem inspiracji do realizowania projektów, które będą wpływały na zmianę w percepcji zarówno kultury żydowskiej, jak też Kazimierza.