Skopiuj link

Darowizny

Jesteś Miłośnikiem FKŻ? Stań się Darczyńcą FKŻ!

Wszyscy jesteśmy odbiorcami kultury. Teraz możemy również stać się Mecenasami Kultury.

Wspierając kulturę, inwestujemy w przyszłość i rozwój życia artystycznego w Polsce, a w przypadku FKŻ – dodatkowo wspomagacie budowanie tolerancyjnego społeczeństwa. Każdy z Was z uczestnika FKŻ może stać się jego twórcą. Z gościa Chederu – jego współgospodarzem. Z wolontariusza – promotorem kreatywności młodych.

Zapraszamy do przekazania dowolnej kwoty darowizny na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, która obejmuje zarówno doroczny festiwal, jak też program w Chederze i nasz unikatowy projekt wolontariatu całorocznego.  Udostępniamy Wam narzędzie, dzięki któremu w kilka minut możecie stać się Mecenasami kultury, dokonując przelewu z waszego konta lub karty kredytowej.

Wspieranie nigdy nie było tak proste! Zapraszamy!

Darowizny od obywateli USA

Obywatele USA mogą przekazać darowiznę, którą będą mogli odliczyć od podatku poprzez American Friends of the Jewish Culture Festival in Krakow w King Baudouin Foundation United States (KBFUS). Organizacja ta posiada status 501(c)(3) oraz 509(a)(1) umożliwiający takie odliczenia. Darowiznę można przekazać na trzy sposoby:

Wpłata z karty kredytowej: pod przyciskiem poniżej znajduje się link do strony KBFUS, umożliwiającej płatności online.

zapłata kartą kredytową

Darowizna przekazana czekiem: czek należy wystawić na KBFUS, a w miejscu na dodatkowe informacje na czeku należy wpisać: American Friends of the Jewish Culture Festival in Krakow; czek należy przesłać następnie do KBFUS: 10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020

Darowizna przekazana przelewem: prosimy skontaktować się z KBFUS e-mailem (info@kbfus.org) lub telefonicznie: (212) 713-7660

Poniżej znajdziecie regulamin darowizn, informacje o naszej działalności i przeznaczeniu darowizny.

fot. Bogdan Krężel

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie  Stowarzyszenia, naszej działalności i budżetu, prosimy o kontakt z Robertem Gądkiem: telefoniczny pod numerem 12 431 15 17 lub e-mailowy.

Darowiznę możecie Państwo przekazać na konkretny projekt / wydarzenie organizowane przez nasze Stowarzyszenie: czy to w ramach dorocznego Festiwalu Kultry Żydowskiej, czy też Chederu, jak również programu wolontariackiego. Możecie również nie określać celu darowizny, a wtedy przeznaczymy ją na jedną z naszych statutowych aktywności.

Po zamknięciu naszego roku budżetowego i sporządzeniu rocznego bilansu (do końca marca roku następnego), możemy przekazać Państwu szczegółowy raport z wydatkowania Waszej darowizny.

Będziemy też wdzięczni za informację, czy chcecie Państwo zachować anonimowość, czy też możemy umieścić Państwa imię i nazwisko na liście naszych darczyńców na stronie internetowej.

Jak działamy?

Jesteśmy jedną z najstarszych i najprężniejszych organizacji pozarządowych, działających w Krakowie – już od 1988 roku, kiedy to odbył się pierwszy FKŻ.

Każda z dotychczasowych edycji festiwalu powstała dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymywaliśmy z różnorakich źródeł: od dotacji publicznych, poprzez środki z fundacji polskich i zagranicznych, aż po sponsorów komercyjnych. Zaufały nam dotychczas takie instytucje jak Miasto Kraków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Forda, Fundusz EOG, Taube Foundation for Jewish Life and Culture, Koret Foundation i wiele innych.

To dzięki tym wspaniałomyślnym instytucjom możecie nie tylko co roku cieszyć się i doświadczać współczesnej kultury żydowskiej podczas naszego festiwalu, ale też poznawać kulturę żydowską w Chederze, który działa od 2007 roku. Dzięki tym środkom rozwinęliśmy też nasz unikatowy program wolontariacki – The Machers, który każdego roku obejmuje niemalże 100 młodych ludzi z Polski i zagranicy.

W trosce o przejrzystość i gospodarność, co dwa lata przeprowadzamy zewnętrzny audyt finansowy w naszym Stowarzyszeniu, sprawdzający zgodność naszych działań z obowiązującym w Polsce prawem o rachunkowości i stowarzyszeniach. Dotychczasowe audyty potwierdzały, że gospodarujemy naszym budżetem w sposób legalny, roztropny i racjonalny.
Podobną opinię wydała o nas Najwyższa Izba Kontroli, która w 2015 roku przeprowadziła szczegółową kontrolę wydatkowania dotacji publicznych w latach 2012 – 2015. Kontrolerzy nie znaleźli ani jednego uchybienia, a ich raport w bardzo pozytywny sposób ocenia sposób zarządzania środkami finansowymi w naszym Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej – informacje i dokumenty
Wybrane raporty programowe
Ustawa o zbiórkach publicznych (plik pdf)

Regulamin darowizn

Przekazanie darowizny oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu.

1. Darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej można przekazać poprzez system płatności elektronicznych PayU, obsługiwanych przez firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495

2. Darowizny przekazywane są w całości na pokrycie kosztów związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

3. Darowiznę możecie Państwo przekazać na konkretny projekt / wydarzenie organizowane przez nasze Stowarzyszenie: czy to w ramach dorocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej, czy też Chederu, jak również programu wolontariackiego. Możecie również nie określać celu darowizny, a wtedy przeznaczymy ją na jedną z naszych statutowych aktywności.

4. Po zamknięciu naszego roku budżetowego i sporządzeniu rocznego bilansu (do końca marca roku następnego), możemy przekazać Państwu szczegółowy raport z wydatkowania Waszej darowizny. Aby otrzymać taki raport prosimy o informację na adres robert@jewishfestival.pl

5. Prosimy również o informację, czy chcecie Państwo zachować anonimowość, czy też możemy umieścić Państwa imię i nazwisko na liście naszych