Skopiuj link

Ifor Duncan: DROUGHT IN THE RIVERS OF FORGETTING: THE WISŁA, SOŁA, PRZEMSZA RIVERS AND THE LEGACIES OF GENOCIDE

Wykład dostępny w języku angielskim

Latem 2015 r. Europa Środkowa doświadczyła suszy, która spowodowała, że wody głównych rzek, jak na przykład Wisły, opadły do najniższych poziomów od wieków. W wyniku antropogenicznej zmiany klimatu, susza, która nastąpiła zgodnie z trendem trwającym od ostatnich 60 lat, doprowadzając latem do obniżania się poziomu wód w rzekach, spowodowała nieoczekiwane odkrycia archeologiczne. Piszę o tym, jak popioły z krematoriów, wsypywane przez Sonderkommando do Wisły i Soły w okolicach Auschwitz-Birkenau, wchodziły w interakcję z materiałem biologicznym rzeki. Spopielanie szczątków, rozdrabnianie kości i wyrzucanie ich do rzeki doprowadziło do zawłaszczenie procesów sedymentacyjnych i pomogło w zacieraniu śladów ludobójstwa.