Kobi Vogman, Touch-move Rule

instalacja-kolaż współtworzona z udziałem publiczności, współpraca: Agnieszka Królikowska, Tal Dahari, Joanna Murzydło

Przeciwnicy spotykają się, zajmując swoje pozycje. Jak pionki na szachownicy ustawiają się sami, zastanawiając się nad kolejnym ruchem. Czy są strażnikami, czy złodziejami? Jednak nie wszystko jest czarno-białe – reguły gry płynnie się zmieniają.

Wkrótce po otwarciu synagogi Izaaka pojawiło się niebezpieczeństwo, że zostanie obrabowana przez złodziei, którzy jednak zostali odparci przez grupę ochotników ubranych na biało.

Kobi Vogman jest reżyserem animacji i artystą pochodzącym z Rygi na Łotwie, a obecnie mieszka w Izraelu, w Jerozolimie. Jego twórczość prezentowana jest w różnych mediach, takich jak wideo, animacja, kolaż czy instalacja. Jest wykładowcą na Wydziale Sztuki Ekranowej w Bezalel Academy for Arts & Design w Jerozolimie. Sztuka Kobiego sytuuje się na pograniczu malarstwa i fotografii, używa kolażu, malarstwa i animacji, a jego podejście jest zabawne, multidyscyplinarne i site-specific. Jego badania często koncentrują się na emocjonalnych i fizycznych efektach przestrzeni. Szczególnie pociąga go materialność historii, która wynika z wieloletniego tworzenia street artu i graffiti na ulicach Jerozolimy.

www.kobivogman.com

fot. Michał Ramus
fot. Michał Ramus
fot. Michał Ramus
fot. Michał Ramus

zdjęcie: Michał Ramus
video: Julia Kawka