Christoph Rothmeier, Have You Seen My Eyes?

instalacja dźwiękowa, współpraca: Chór Ruzyndla: Wiktoria Sędzimir, Weronika Sędzimir, Małgorzata Międlarz, Przemysław Ćwik, Dawid Rozmus, Rita Rain, Oleksandr Mazii i Kateryna Sakhanda oraz Adam Gajda, Pola Pawlikowska, Jörg Hochapfel, Philipp Haffner, Jakub Kubieniec,  Alejandro Rivera Alvarez, Tal Dahari

Duch kobiety poszukuje tego, co utraciła. Widziałeś moje oczy? pyta jej głos. Jej ciało jest w innym miejscu niż to, które obejmuje jej wzrok. Wędruje ulicami, szukając tego, co jej odebrano.

W „Księdze Żydów polskich” Szmuel Josef Agnon pisze, że po śmierci Esterki, według legendy kochanki Kazimierza Wielkiego, król zachował jej oczy – skutkiem czego jej duch niespokojnie błąka się po ziemi.

Christoph Rothmeier mieszka i pracuje w Berlinie w Niemczech i Sauviat we Francji. Studiował sztukę na HfbK Hamburg i Villa Arson w Nicei. Jego twórczość ma charakter interdyscyplinarny, site-specific i czasowy. Prowadzi audiospacery, tworzy eksperymentalne aranżacje i wykonuje muzykę. Od lat bierze udział w wielu międzynarodowych wystawach, inicjuje projekty wystawiennicze i spektakle, współpracuje z artystami reprezentującymi różne dyscypliny, takie jak muzyka i taniec.

www.instagram.com/chrchrmuzik/

fot. Michał Ramus
fot. Michał Ramus
fot. Michał Ramus

zdjęcie: Michał Ramus
video: Julia Kawka