Skopiuj link

„Żydzi krakowscy: woda i para”

01.07.2022 - 11:00 / Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Wykład, PL
Dr Hanna Kozińska-Witt, dr Przemysław Zarubin
Organizator: Ośrodek Studiów nad Historia i Kulturą Żydów Krakowskich UJ

Wątek przewodni tegorocznego festiwalu – „woda” – jest znakomitym tematem pozwalającym opowiedzieć o działalności przemysłowej krakowskich Żydów i ich aktywności na forum polityki miejskiej. W jaki sposób żydowscy działacze gospodarczy angażowali się w pomysły na zasypanie Wisły i budowę w Krakowie kanału łączącego Wisłę z Dunajem? Jaką rolę woda odgrywała w działaniu licznych żydowskich zakładów przemysłowych rozlokowanych w Krakowie i okolicach? I ogólniej, jaką rolę odgrywali żydowscy przemysłowcy w życiu gospodarczym miasta?

Wstęp wolny

WSTĘP
WOLNY