Skopiuj link

Woda zmian – Żydzi ukraińscy w Izraelu (PL)

01.07.2022 - 12:00 / JCC Krakow, ul. Miodowa 24

Podczas wykładu dr Ewa Węgrzyn nakreśli tło historyczne wydarzeń, które doprowadziły do masowej emigracji Żydów z byłego Związku Radzieckiego do Izraela. Zjawisko aliji Żydów ukraińskich opisze również w kontekście najnowszych wydarzeń w Ukrainie, a także omówi związki pomiędzy imigrantami ukraińskimi a Państwem Izrael oraz skomentuje zaangażowanie tej grupy w życie polityczne i kulturalne współczesnego Izraela. Podniesione zostaną również kwestie humanitarnej działalności władz izraelskich w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym cywilom w wyniku konfliktu zbrojnego.

Prowadzenie: Ewa Węgrzyn
Instytucja partnerska: Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona oraz Instytut Judaistyki UJ

WSTĘP
WOLNY