Skopiuj link

„Testament Baal Szem Towa”

28.06.2022 - 15:00 / Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Do dziś trwają spory na temat tego, kiedy i w jakich okolicznościach powstał chasydyzm polski. Dawni badacze judaizmu stworzyli hagiograficzny obraz ludowego ruchu odnowy religijnej, który w połowie XVIII wieku miał założyć charyzmatyczny mistyk i cudotwórca Izrael ben Eliezer, zwany Baal Szem Tow, czyli Beszt. Jednak obecna wiedza o duchowych dziejach żydów przeczy tej wizji.

Chasydyzm wiele zawdzięczał polskim wyznawcom Sabataja Cwiego, fałszywego mesjasza ze Smyrny – oni również nazywali siebie chasydami – oraz średniowiecznemu chasydyzmowi nadreńskiemu. Przez dziesięciolecia imię Baal Szem Towa nie było wymieniane wśród przywódców chasydzkich. Dlaczego to właśnie Beszt został ostatecznie uznany za założyciela i głównego nauczyciela chasydyzmu? Pewne jest, że ważną rolę odegrała w tym mała książeczka z końca XVIII wieku, Cawaat ha-RIWaSz. Testament rabbiego Izraela Baal Szema, wydana ostatnio w Żydowskim Instytucie Historycznym przez dr hab. Jana Doktóra.

Dr hab. Jan Doktór – pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Żydów”. Zajmuje się duchowością żydowską, starymi drukami żydowskimi oraz chrześcijańskimi misjami wśród polskich żydów. Jest autorem wielu publikacji i opracowań, m.in.: Początki chasydyzmu polskiego (2004), Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648–1792 (2012), Słowa Pańskie. Nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu (2017), Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku (2019). Tłumaczy prace religioznawcze i filozoficzne. W 2021 roku został uhonorowany Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej.

Partner: Żydowski Instytut Historyczny

Wstęp wolny

WSTĘP
WOLNY