Skopiuj link

Słowa, obraz, refleksje

02.07.2022 - 17:00 / Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Spotkanie autorskie, PL
Bogdan Frymorgen, prowadzenie: Łukasz Wojtusik
Partner: Wydawnictwo Austeria

W 2022 wydawnictwo Austeria wydało dwie książki Bogdana Frymorgena, dziennikarza z wieloletnim stażem, londyńskiego korespondenta radia RMF FM. Frymorgen ma na swoim koncie kilka wystaw i albumów. Zajmuje się też nadzorem projektów fotograficznych i literackich. Ojciec i mąż, od niedawna dziadek, ciekawy świata podróżnik. Wszystkie te aspekty jego życia znajdują odzwierciedlenie w tekstach. Zdjęcia i proza Frymorgena uniwersalizują człowieka. Opisują jego kondycję w różnych kontekstach. Miejsce akcji nigdy nie jest wyłącznie miejscem. Czas przestaje być linearny. Fotograf tylko pozornie fotografuje. W rzeczywistości porządkuje świat na swoich zasadach.

„Frymografia” jest wielowątkowym esejem o postrzeganiu świata i osobistym przeżywaniu fotografii. Korzystając z pretekstu, jakim są zdjęcia, autor opisuje subiektywną relację z rzeczywistością za pośrednictwem aparatu. „Sena” to kilkadziesiąt stron prozy, która jest poematem o miłości, pamięci i utracie ukochanego psa.

Wstęp wolny

WSTĘP
WOLNY