Skopiuj link

Under and Over Venice’s Waters: an artistic perspective (EN)

26.06.2022 - 18:00 / Synagoga Tempel, ul. MIiodowa 24, | Live: 31.jewishfestival.pl

Spotkanie z artystami Livin under Water

Pod i nad wodami Wenecji z perspektywy artystycznej

Spotkanie z artystami tworzącymi wystawę Living Under Water: Andi Arnovitz (kurator) i Meydad Eliyahu. Prowadzenie: Shaul Bassi, prezes Beit Venezia. Skoncentrujemy się na tym, co judaizm ma do powiedzenia na temat zmian klimatycznych oraz tego, jak artyści przetwarzają, a następnie reagują na współczesne problemy i tworzą w oparciu o nie.
We współpracy z Beit Venezia – Domem Kultury Żydowskiej.

Shaul Bassi jest profesorem literatury angielskiej na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji, gdzie prowadzi studia magisterskie z humanistyki środowiskowej. Jest współzałożycielem i prezesem Beit Venezia. Domu Kultury Żydowskiej; był koordynatorem projektów kulturalnych związanych z 500. rocznicą powstania weneckiego getta (1516-2016), kierował produkcją prawykonania „Kupca Weneckiego” Szekspira w getcie. Wsród jego książek należy wymienić Essere qualcun altro. Ebrei postmoderni e postcoloniali (2011), Shakespeare’s Italy and Italy’s Shakespeare: Place, “Race,” and Politics (2016), The Merchant in Venice. Shakespeare in the Ghetto (with Carol Chillington Rutter, 2021), Il cortile del mondo. Nuove storie dal Ghetto di Venezia (2021).

MEYDAD ELIYAHU
Meydad Eliyahu jest artystą, kuratorem i pedagogiem mieszkającym w Jerozolimie. Zajmuje się głównie projektami typu site-specific. Wśród jego ostatnich projektów i wystaw znajdują się The Box of Documents w ramach Kochi-Muziris Biennale 2016 – projekt Kashi Art Gallery, Red Crown, Green Parrot, projekt sztuki publicznej w Żydowskim Miasteczku Kochi, w ramach Kochi-Muziris Biennale 2018 i Threshold, w Wilfrid Israel Museum of Asian Art and Studies, Izrael, 2020.
www.meydadeliyahu.com

ANDI ARNOVITZ
Andi Arnovitz mieszka w Jerozolimie. Jest artystką konceptualną, posługując się akwafortą, informacją cyfrową i procesami graficznymi, a także tkaniną, nićmi, a nawet porcelaną, tworząc zarówno serie druków, książki artystyczne, jak i wielkoformatowe instalacje.
Andi wystawiała swoje prace w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jej prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak iw Europie, a także na głównych uniwersytetach, w muzeach i instytucjach, m.in. w Bibliotece Kongresu USA, Izraelskiej Bibliotece Narodowej, Muzeum Sztuki w Ein Harod, Muzeum Uniwersytetu Jesziwy, Muzeum Diaspory, na Uniwersytecie Yale, UCLA i w Smithsonian Museum of American History.

BEIT VENEZIA – Dom Kultury Żydowskiej
Getto weneckie powstało w 1516 roku i miało służyć segregacji. Wbrew przeciwnościom losu stało się kosmopolitycznym punktem stycznym społeczności żydowskich z różnych części świata i wpływowym miejscem wymiany kulturalnej między Żydami i nie-Żydami. Taka wizja inspiruje Beit Venezia (od hebrajskiego słowa bait – dom), którego celem jest promowanie myśli i kultury żydowskiej oraz służenie za pomost ludziom wszystkich kultur i wyznań.
Beit Venezia zaprasza zarówno mieszkańców, jak i zagranicznych gości do zamieszkania, nauki i tworzenia w żydowskiej Wenecji. We współpracy z międzynarodowymi partnerami wspieramy edukację, badania i ekspresję artystyczną. Na nasze programy składają się konferencje, wykłady, rezydencje i spektakle.
beitvenezia.org

WSTĘP
WOLNY