Skopiuj link

Future of Memory / Przyszłość pamięci. Performance (EN/PL)

03.07.2022 - 17:00 / Namiot FKŻ, ul. Józefa 36 | Live: 31.jewishfestival.pl

Członkowie CPPD, prowadzenie: Max Czollek

Projekty i Wydarzenia
Z członkami CPPD
Blurb:
Koalicja na rzecz Pluralistycznego Dyskursu Publicznego (CPPD) to niemiecka sieć zrzeszająca około 50 intelektualistów, artystów, naukowców i aktywistów pracujących na wiele sposobów nad pluralistyczną kulturą pamięci. Działają ponad granicami geograficznymi i granicami kolektywów pamięci i pracują nad praktykami estetycznymi związanymi z kwestią pamięci pluralistycznej. To zakończenie imprezy to dopiero początek. Szybkie spojrzenie na to, jak mogą wyglądać europejskie praktyki pamięci.

Koalicja na rzecz pluralistycznego dyskursu publicznego

Koalicja na rzecz Pluralistycznego Dyskursu Publicznego (skrót od nazwy w języku angielskim CPPD) to sieć zrzeszająca około 50 intelektualistów, artystów i naukowców zajmujących się pluralistyczną kulturą pamięci. Zakładając, że dzisiejsze społeczeństwa europejskie charakteryzują się radykalną różnorodnością, wpływającą na ich rozumienie samych siebie, począwszy od koncepcji politycznych do publicznych form pamięci i upamiętniania, CPPD stara się na nowo spojrzeć na kultury pamięci oraz rozwijać strategie i wizje pluralistycznej pamięci.

CPPD, wraz z dr. Maxem Czollek, autorem tekstów i eseistą, sprawującym kierownictwo naukowe i artystyczne, oraz z Jo Frank i Johanną Korneli reprezentującą Dialogueperspectives /Fundację Leo Baeck stanowiącymi zespół kierowniczy projektu, pracują nad stworzeniem polityki artystycznej, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji oraz koncepcji i idei dydaktycznych mających na celu pluralizację europejskich kultur pamięci. CPPD stanowi część Perspektyw Dialogu, Religii i Światopoglądów w Rozmowie, programu Fundacji Leo Baeck.

Dr Max Czollek jest autorem tekstów i eseistą, poetą i kuratorem CPPD. Więcej informacji na temat pracy Maxa Czollek można znaleźć na stronach Verlagshaus Berlin oraz Hanser Verlag. https://www.hanser-literaturverlage.de/autor/max-czollek/
Szef DialoguePerspectives/CPPD

Jo Frank jest dyrektorem zarządzającym Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk oraz dyrektorem programu DialoguePerspectives i CPPD. Jest współzałożycielem i redaktorem Verlagshaus Berlin oraz Ensemble Zeitkunst a także pracuje jako wielojęzyczny pisarz i tłumacz.

Johanna Korneli jest dyrektorem programowym DialoguePerspectives i CPPD.

Angela Mani pracuje w Zarządzie ds. Programu, Dialogue Perspectives/CPPD.

Lea Otremba jest kierownikiem ds. prasy i public relations, Dialogue Perspectives/CPPD.

Tasnim Baghdadi,
Artystka i historyczka sztuki.

Tasnim Baghdadi jest historyczką sztuki i artystką. Kieruje Działem Mediacji i Programów Publicznych w Migros Museum für Gegenwartskunst w Zurychu. Pracuje również jako niezależna autorka pisząca na tematy związane z dekolonizacją muzeów w krajach niemieckojęzycznych. Więcej informacji na temat pracy Tasnimy Baghdadi można znaleźć na jej stronie internetowej https://www.tasnimbaghdadi.com

Melina Borčak,
Dziennikarka i scenarzystka
Melina Borčak jest niezależną dziennikarką i filmowcem zajmującą się między innymi rasizmem, ludobójstwem, feminizmem i antyrasistowską krytyką mediów.
Więcej informacji o pracy Meliny Borčak można znaleźć na jej stronie internetowej, blogu i na Twitterze.

Jonas Fegert,
Politolog
Jonas Fegert jest kierownikiem wydziału w Centrum Badawczym Technologii Informacyjnych FZI i doktorantem Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT). Prowadzi badania na temat udziału obywateli cyfrowych, sposobów walki z dezinformacją i projektowaniu platform. W FZI kieruje rozwojem House of Participation (HoP).
W latach 2014-2018 pracował jako doradca w Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, gdzie był zaangażowany w rozwijanie inicjatyw i tworzenie struktur dla żydowskiego programu stypendialnego.
Więcej informacji o pracy Jonasa Fegerta można znaleźć stronie internetowej Instytutu Technologii w Karlsruhe oraz FZI Centrum Badawczego Technologii Cyfrowych FZI.

Benjamin Fischer,
Politolog
Benjamin Fischer jest Program Managerem w Fundacji Alfreda Landeckera, gdzie pracuje nad rozwojem i wdrażaniem inicjatyw cyfrowych oraz budowaniem koalicji. Był przewodniczącym Europejskiej Unii Studentów Żydowskich (EUJS) oraz członkiem zarządu Światowego Muzeum Żydowskiego oraz Muzułmańsko-Żydowskiej Koalicji Międzywyznaniowej.
Więcej informacji o twórczości Benjamina Fischera można znaleźć na stronie Fundacji Alfreda Landeckera.

Sarah Grandke,
Historyczka
Sarah Grandke jest kuratorką i mediatorką w centrum dokumentacji denk.mal Hannoverscher Bahnhof które obecnie powstaje w hamburskim HafenCity. Pracuje nad doktoratem na temat przesiedleńców z Europy Wschodniej i ich inicjatyw na rzecz pamięci w okresie bezpośrednio po II wojnie światowej. Innym przedmiotem jej pracy jest historia Sint*zze i Rom*nja w Niemczech i Europie Wschodniej.
Więcej informacji o pracy Sarah Grandke można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Bonn.

Tobias Herzberg,
Dramaturg i twórca teatralny
Tobias Herzberg urodził się w Hamburgu w 1986 roku i studiował aktorstwo w Hamburgu i Zurychu jako stypendysta Ernst-Ludwig-Ehlich-Studienwerk. W berlińskim teatrze Maxim Gorki Theater wystąpił w roku z 2016 z monodramem Feygele, po którym pracował tam jako dramaturg i dyrektor artystyczny Studio Я. Od 2019 do 2021 r. Tobias Herzberg był dramaturgiem w Burgtheater Wien i kierownikiem projektu w Kasino. W 2020 roku podjął studia magisterskie z zarządzania sztuką i kulturą na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i mentoring w HMT Rostock, Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Amsterdamie a w semestrze zimowym 2021 r. po raz pierwszy w Instytucie Sztuki Literackiej w Wiedniu. Od maja 2021 r. należy do Koalicji na rzecz Pluralistycznego Dyskursu Publicznego (CPPD).

Andrea Hanna Hünniger,
Dziennikarka i autorka
Andrea Hanna Hünniger jest dziennikarką i autorką Das Paradies – Meine Jugend nach der Mauer (“Raj – moja młodość po murze”) (2012) która opowiada historię lat 90. w NRD z perspektywy dzieci. Jej główne obszary zainteresowań obejmują historię NRD oraz współczesną i prawicową przemoc.
Więcej informacji na temat pracy Andrei Hanny Hünniger można znaleźć na stronie ZEIT .

Stephanie Kuhnen,
Dziennikarka i autorka
Stephanie Kuhnen jest dziennikarką i autorką. Proces jej socjalizacji politycznej miał miejsce na początku lat 80. w Niemczech Zachodnich i kształtował się pod wpływem ruchu rozbrojeniowego oraz pandemią AIDS. Po studiach humanistycznych w latach 90. wyjechała do Berlina i tam odnalazła szczęście. Od 1996 roku jest aktywną dziennikarką, specjalizuje się w polityce i kulturze queer, skupiając się na tematach, perspektywach i widoczności lesbijek. Kuhnen nieustannie poszukuje nowych sposobów opowiadania starych historii w bardziej inkluzywny sposób.

Prof. Dr. Swantje Lichtenstein,
Artystka, poetka, profesor, aktywistka
Prof*In Dr.*In Swantje Lichtenstein jest artystą, poetką, profesorem i aktywistką, działa poetycko w teorii i teoretycznie w poezji, wykraczając poza granice sztuki konceptualnie, transmedialnie i performatywnie. Jest profesorem w dziedzinie praktyki artystycznej i tekstu w Hochschule Düsseldorf. Ostatnio opublikowane książki: Am Ende der Weissheit/Verschalte Verbindungen („Na końcu bieli /Wzajemne powiązania”), Berlin 2021.
Więcej informacji o twórczości Swanje Lichtenstein można znaleźć na jej stronie internetowej.

Dinah Riese,
Dziennikarka
Dinah Riese jest redaktorem w dziale krajowym „taz”. Zajmuje się głównie tematyką dotyczącą migracji, społeczeństwa imigracyjnego, prawicowej przemocy i praw reprodukcyjnych. Otrzymała kilka nagród za artykuły o aborcji i prawie karnym, paragrafie 219a. Więcej informacji o twórczości Dinah Riese można znaleźć na stronie internetowej taz.

Hannan Salamat,
Badaczka kulturoznawstwa i religioznawstwa
Hannan Salamat jest badaczką kulturoznawstwa i religioznawstwa. Jest współzałożycielką i kuratorką monachijskiego festiwalu sztuki AusARTen – Zmienianie Perspektyw poprzez Sztukę oraz liderką tematu dotyczącą islamu w Instytucie Dialogu Międzyreligijnego w Zurychu. Hannan Salamat opowiada się za pluralistycznymi sposobami patrzenia w społeczeństwie a także wykłada, moderuje i prowadzi warsztaty na temat islamu, różnorodności, feminizmu i antyrasizmu.
Więcej informacji o pracy Hannany Salamat można znaleźć na stronie Instytutu Dialogu Międzyreligijnego w Zurichu oraz w opisie na stronie Zürcher Tagesanzeiger.

Dr. Amma Yeboah,
Superwizor w nurcie Psychodynamicznym i Specjalistka w dziedzinie Psychiatrii i Psychoterapii
Dr Amma Yeboah jest specjalistką w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. Jako superwizor w nurcie psychodynamicznym prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz dotyczącą strukturalnego rozwoju organizacyjnego. Głównym obszarem jej zainteresowań jest wpływ struktur dominacji na psychikę. Więcej informacji o pracy Ammy Yeboah można znaleźć na jej stronie.

Nina Prader
Artystka, Autorka i niezależny wydawca
Nina Prader jest artystką, autorką, kuratorką i niezależnym wydawcą. Jej niezależna oficyna mikrowydawnicza „Lady Liberty Press for Art, Printed Matters & Memorials” wydała między innymi dialogiczną talię kart upamiętniającą Shoah i późniejszy okres, a ostatnio czytnik Risograph Intersectional Commemoration Club. Prader kwestionuje, aktywuje i na nowo rozważa narracje kulturowe.

Lea Wohl von Haselberg
Medioznawca
Lea Wohl von Haselberg jest medioznawcą badającą i piszącą o żydowskiej historii filmu i audiowizualnych kulturach pamięci. Od 2017 roku prowadzi w Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF projekty badawcze dotyczące biografii żydowskich filmowców oraz powstawania idei „filmu żydowskiego” w kulturze filmowej. Jest współredaktorką Jałty. Opinie na temat żydowskiej teraźniejszości a także należy do kolektywu programowego Jewish Film Festival Berlin Brandenburg. Więcej informacji o twórczości Lei Wohl von Haselberg można znaleźć na stronie Uniwersytetu Filmowego Babelsberg

Wstęp wolny

WSTĘP
WOLNY