Skopiuj link

Co się stało, gdy B-g rozdzielił wody górne od wód dolnych? (PL/EN)

29.06.2022 - 14:00 / Namiot FKŻ, ul. Józefa 36 | Live: 31.jewishfestival.pl

O wodach górnych i dolnych oraz o tym, co działo się między nimi i pomiędzy nimi.
„I Bóg uczynił firmament i oddzielił wody, które były pod firmamentem, od firmamentu i wody, które były nad firmamentem”.
Jak powstał świat podziału? Świat, w którym żyjemy. Ciągłe napięcie między dobrem a złem, między doskonałością a niedoskonałością, między pragnieniami a umiejętnościami, między Stwórcą a stworzonym, między boskością a człowiekiem. To napięcie – które postrzegamy jako rzecz naturalną – jest tym, co stworzyło „wolną przestrzeń”, pustkę, w której B-g stworzył światy stworzenia-tworzenia-działania.
Zbadamy, omówimy i spróbujemy zrozumieć, czego nauczali starożytni kabaliści i jak to wyjaśniali. Nie jest jasne, czy wszystko zrozumiemy, ale przynajmniej zabawimy się przygodą.

WSTĘP
WOLNY